Puhtaan
Meren
Puolesta

– Kohti nollapäästöjä
...Koska se on mahdollista jo tänään!

 Puhtaan Meren Puolesta (PMP) -yhdistys tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta. 

PMP on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö
30.05.2024.
Puhtaan meren puolesta SuomiAreenassa 
26.06. klo 16-16-45. Kauppatori, MTV-lava, Pori

🧐 Tehdäänkö Suomen vihreää siirtymää Itämeren kustannuksella? Näin on käymässä, kun akkumateriaalitehtaat hakevat lupia valtaville sulfaattipäästöille Suomen rannikkovesiin…

Yli 67 000 henkilöä allekirjoitti keväällä Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka -adressin, jossa vaaditaan parempien tekniikoiden käyttöönottoa, sulfaatin kierrättämistä, puhtaampaa kiertotaloutta.

Jatkamme keskustelua Porin SuomiAreenassa 26.06.2024. Mitä vihreässä siirtymässä tapahtuu ja miten voisimme toimia paremmin? Liity mukaan Kauppatorin MTV-lavalle, kun istutamme asiantuntijat, luonnonsuojelijat ja akkuteollisuuden edustajat vierekkäisille penkeille pohtimaan Itämeremme tulevaisuutta…

🌊💙 Tapahtumassa huippujazzia ja tiukka paneelikeskustelu suoraan vihreän siirtymän ytimestä. Satoi tai paistoi, tämä keskustelu käy taatusti kuumana! 🥵

#suomiareena #puhtaanmerenpuolesta #itämerionyhteinen #vihreäsiirtymä
#itämerieioleakkuteollisuudenkaatopaikka

15.04.2024.
Yyteristä EI akkuteollisuuden kaatopaikkaa – Puhtaassa siirtymässä toimitaan kuten Kiinassa ja Marokossa

Tiedote 14.4.2024.
Puhtaan meren puolesta ry
; kevätkokouksen kannanotto

Yyteristä Ei akkuteollisuuden kaatopaikkaa – Puhtaassa siirtymässä toimitaan kuten Kiinassa ja Marokossa? 

Yyterin edustasta ei saa tulla BASF:n akkumaterialitehtaan tuotannon jätteiden kaatopaikkaa. BASF pyrkii ajamaan akkumateriaalitehtaan jätevedet rekoilla Poriin, josta ne laskettaisiin Yyterin edustalta Itämereen. Jäteveden sulfaattipitoisuus on lähes 100-kertainen Yyterin alueen sulfaattipitoisuuteen verrattuna ja ammoniumtyppeä saisi laskea mereen moninkertaisesti enemmän kuin mitä Porin kaupungin omista jätevesipäästöistä.

Porissa tavoitellaan nyt samaa kuin Haminan akkumateriaalitehtaan tuotannon jätteiden kanssa

“Olemme pettyneitä siihen, että kiteyttämöä jossa jätevedet voitaisiin puhdistaa tehokkaasti, ei ole vieläkään aloitettu rakentamaan. Alunperin kiteyttämön piti valmistua noin kahden vuoden sisällä, joten se voisi olla jo tulevana syksynä valmis”: toteaa PMP:n puheenjohtaja Marja Tomberg.

Kemianteollisuuden Mika Aalto (Satakunnan Kansa 13.4.2024) nostaa esille Suomen kilpailijamaat Puhtaassa siirtymässä. Mika Aallon mainitsemasta Saksasta ei ole tiedossa ainuttakaan ympäristölupaa vastaavalle akkumateriaalitehtaille, jossa tuotannon isoimmat jäte-erät saisi laskea suoraan Itämereen.

Puhtaan meren puolesta ry kevätkokouksen kannanotossaan muistuttaa, että Ruotsissa, USA:ssa ja Australiassa akkumateriaalitehtaat suunnitellaan siten, että jätteet talteenotetaan ja päästöt vesistöihin ovat mahdollisimman pienet. Suomessa ollaan nyt Kiinan ja Marokon tiellä, jossa tavoite ei ole kiertotalouden edistäminen ja päästöjen ehkäisy, vaan meren käyttäminen halpana kaatopaikkana. Tämäkö on Suomen Puhtaan siirtymän tavoite? Suomen rannikkovesiä ja matalaa vähäsuolaista Itämerta ei voi verrata Atlantin tai Tyynen valtameriin.

Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka -kansalaisadressi keräsi kuukaudessa yli 67 000 allekirjoittajaa. Adressi kommentteineen luovutettiin ympäristöministeri Kai Mykkäselle ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille 20.3.2024.

Cinis Fertilizer on aloittanut Ruotsin tehtaallaan kaliumsulfaattilannoitteen tuotannon akkumateriaalitehtailta saatavista sivuvirroista. Myös BASF on solminut yhtiön kanssa esisopimuksen. Lannoitetuotannon kasvaminen Euroopassa vähentää riippuvuutta Venäjästä ja parantaa täten huoltovarmuutta.

Olemme huolestuneita matkailusta ja virkistysalueesta Yyterissä, jonka elinehto on hyvässä kunnossa oleva rannikkovesi. Yyteri on yksi Suomen tunnetuimpia ja upeimpia matkakohteita ja on sääli, että sen ainutlaatuista luontoa pyritään nyt kuormittamaan entistä raskaammin teollisuuden jätevesillä. Suomen puhtaan siirtymän tulee olla puhdasta Itämerelle, toteaa Puhtaan meren puolesta ry:n kevätkokous kannanotossaan.

Taustatiedot: Uutiset 3.4.2024 7:00 Akkutehtaasta jätettiin adressi ministereille – CNGR:n mukaan Haminan akkutehdasta ei voida rinnastaa muihin tehtaisiin ratkaisuiltaan

Lisätietoja: Marja Tomberg p.040 5585022, tombergmarja@gmail.com 

Anne Kärki p.050 5671006, annkarki@gmail.com

25.03.2024.
KUTSU: tervetuloa Puhtaan meren puolesta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Aika: torstai 14.4.2024 klo 14
Paikka: Ravintola Kahvila Messi, Satamakatu 25, 28880 Pori

Mahdollisuus osallistua myös verkon kautta.

Ilmoittaudu: puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Kokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Kokouksen lopuksi päivitetään uusimmat PMPn kuulumiset ja vastataan kysymyksiin.

Muistathan varmistaa jäsenyytesi ja maksaa jäsenmaksun 15€
FI55 5700 8120 4759 13 viitenumero 56258

Tervetuloa mukaan!

Marja Tomberg
puheenjohtaja
Puhtaan meren puolesta ry

20.03.2024.
Puhtaan meren puolesta ry luovutti kansalaisliikkeeksi kasvaneen adressin ministereille ja jätti valituksen Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta

Tiedote 20.03.2024.
Puhtaan meren puolesta ry 

Puhtaan meren puolesta ry luovutti kansalaisliikkeeksi kasvaneen adressin ministereille ja jätti valituksen Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta

Puhtaan meren puolesta ry luovutti Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka -kansalaisadressin ympäristöministeri Kai Mykkäselle ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille 20.3.2024. Adressi keräsi kuukaudessa yli 67 000 nimeä, jotka vastustavat CNGR Finland Oy:n saamaa ympäristölupaa ja sen jätevesipäästöjä Itämereen. Puhtaan meren puolesta ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys ovat jättäneet kirjallisen valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle tehtaalle myönnetystä luvasta.

”Ihminen saattaa olla lyhytnäköinen, mutta kekseliäs. Kiitos kansalaisaktiivisuudesta” kiteyttää Kai Mykkänen adressin luovutustilaisuudessa.

CNGR Finland Oy Suomenlahden rannalla Haminassa sai ympäristöluvan 12.2.2024, jolla yritys saa sijoittaa yli 99,5%:a akkumateriaalitehtaan jätteistä Itämereen – yli 142 000 tonnia vuodessa. Toteutuessaan tehdas olisi Suomen ylivoimaisesti suurin sulfaattipäästöjen lähde ja lisäisi koko Suomen kokonaissulfaattikuormitusta noin 10%:lla. Luvassa sallittu pitoisuus 62 000 mg/l on 200-kertainen alueen taustaan nähden ja siten akuutisti myrkyllinen kaloille ja pohjan eliöstölle. Päätös on huolestuttava ennakkotapaus.

Adressi vaatii kiertotalouden edistämistä ja jätteiden asianmukaista käsittelyä Suomenlahteen sijoittamisen sijaan. Adressi keräsi ihmisiltä tuhansia kommentteja, jotka kantavat huolta Itämeren tilasta ja tehtaan puhdistamattomista jätevesipäästöistä. Adressin allekirjoitukset kommentteineen lisättiin liitteenä Vaasan hallinto-oikeudelle lähteneeseen viralliseen valitukseen.

“Akkumateriaalitehtaissa Ruotsissa, USA:ssa ja Australiassa natriumsulfaatti tullaan ottamaan talteen ja se hyödynnetään lannoitteen raaka-aineena. Miksi Suomessa sijoittaisimme raaka-aineen kuormittamaan Itämerta” kysyy Outi Lankia Puhtaan meren puolesta ry:sta.

Puhtaan meren puolesta katsoo että myönnetty ympäristölupa on ympäristönsuojelulain vastainen, eikä teolliselta toimijalta edellytetä jätteiden käsittelyä parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla. Jos näin toimittaisiin, jo rakennusvaiheessa olisi mahdollista vastuullisesti yhdistää jätteiden talteenotto, sekä niiden jatkokäyttö. Tämä toisi lisää työpaikkoja ja vähentäisi ympäristöhaittoja merkittävästi. Vihreän siirtymän ja akkuteollisuuden on oltava vastuullista ja Itämerelle esimerkillistä, ei haitallista.

Puhtaan meren puolesta on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistoimintaan perustava yhdistys. Jäseniä sillä on ympäri Suomen, mm. Haminasta, Kotkasta, Vaasasta ja Kokkolasta. PMP edustaa kansalaisten ääntä ja sen missiona on vesistöjen suojelu. PMP ei vastusta akkumateriaaliteollisuutta mutta haluaa, että uudet teollisuuden toimijat ottavat käyttöön parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, jolla minimoidaan päästöt vesistöihin.

Lisätietoja: 

Lisätietoja: Puhtaan meren puolesta hallitus 
Outi Lankia p.040 5477842 outi.lankia@gmail.com 
Anne Kärki p.050 5671006 annkarki@gmail.com
Puhtaan meren puolesta ry

13.03.2024.
Puhtaan meren puolesta ry luovuttaa Itämeri Ei ole akkumateriaalitehtaiden kaatopaikka -kansalaisadressin ympäristöministeri Kai Mykkäselle ja eurooppa- ja omistajaohjausminister Ander Adlercreutzille 20.3.2024.

Tiedote 13.03.2024.
Puhtaan meren puolesta ry 

Puhtaan meren puolesta ry luovuttaa Itämeri EI ole akkumateriaalitehtaiden kaatopaikka -kansalaisadressin ympäristöministeri Kai Mykkäselle ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille 20.3.2024. 

Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka – adressi luovutetaan ympäristöministeri Kai Mykkäselle ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille.

Adressin luovutus on 20.3. Helsingissä. Tapahtuman osallistujamäärä on rajattu ja vaatii ennakkoilmoittautumisen.

CNGR Finland Oy Suomenlahden rannalla Haminassa sai ympäristöluvan 12.2.2024, jolla yritys saa sijoittaa yli 99,5%:a akkumateriaalitehtaan jätteistä Itämereen – yli 142 000 tonnia vuodessa. Päätös on huolestuttava ennakkotapaus. Vihreän siirtymän ja akkuteollisuuden on oltava vastuullista ja Itämerelle esimerkillistä, ei haitallista.

Ministereillä on mahdollisuus pitää puheenvuorot. Median ja yleisön kysymyksille on varattu aikaa ministereiden puheenvuorojen jälkeen. Kansalaisen näkökulmaa tulee avaamaan puheenvuorossaan toimittaja, yrittäjä Noora Shingler. Puhtaan Meren Puolesta puheenvuoron käyttää ympäristötieteen FM Outi Lankia. Suomen luonnonsuojeluliiton puolesta lausuu toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Tähän mennessä adressi on kerännyt yli 66 000 allekirjoitusta, jotka vastustavat tehtaan päästöjä mereen. Adressi sulkeutuu 17.3. Adressi peräänkuuluttaa kiertotalouden edistämistä ja jätteiden asianmukaista käsittelyä Suomenlahteen sijoittamisen sijaan.

Adressinluovutus -tilaisuuteen on kutsuttu CNGR Finland Oy:n ja Suomen Malmijalostus Oy:n edustajat, kansanedustajia eri puolueista, tiedotusvälineiden edustajia sekä muutamia Puhtaan meren puolesta ry:n ja SLL:n Kaakkois-Kymen yhdistyksen yhteistyötahoja.

Puhtaan Meren Puolesta (PMP) -yhdistys tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta. PMP on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö.

Lisätietoja: tilaisuuden aikataulut ja järjestelyt: Sirpa Salmi, (040) 4148214, sirpasalmihome@gmail.com. Adressin sisältö ja yhdistyksen kannanotot: Outi Lankia (040) 5477842. Viestintä ja markkinointi: Jooel Salo (040) 5862262.

Tapahtuman järjestää Puhtaan meren puolesta ry

21.02.2024.
BASF Harjavallan akkumateriaalitehdas ei saa aloittaa puhdistamattomien jätevesien kuskaamista Selkämereen.

 

Tiedote 21.02.2024.
Puhtaan meren puolesta ry

BASF Harjavallan akkumateriaalitehdas ei saa aloittaa puhdistamattomien jätevesien kuskaamista Selkämereen.

Vaasan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen 21.2.2024 (nro 200/2024)

Hallinto-oikeus kieltää tuoreella päätöksellään aluehallintoviraston BASF Battery Materials Finland Oy:n ympäristölupaa koskevan päätöksen täytäntöönpanon. Mahdollisesti jo aloitettu toiminta on heti keskeytettävä.

Puhtaan meren puolesta ry (PMP) ja Vesiluonnon puolesta ry valittivat BASF Harjavallan Etelä-Suomen AVI:lta syyskuussa saamasta ympäristöluvasta, koska se mahdollisti tuotannon natriumsulfaattijätteiden kuljettamisen rekoilla Selkämereen Meri-Porissa sijaitsevan Venator P&A Finland Oy:n kautta. Venatorilla ei ole kiteytystä tai muuta aidosti soveltuvaa tekniikkaa sulfaatin poistamiseen. Myöskään yhteisvaikutuksia esimerkiksi samaa putkea käyttävän Fortumin tuhkanjalostamon ja BioEnergon jätevesipäästöjen kanssa ei oltu luvassa huomioitu.

“Etelä-Suomen AVI:n syyskuussa 2023 tekemässä päätöksessä hyvää oli se, että sulfaatin kiteytystä vaadittiin Kokemäenjokeen laskettaville vesille. Mutta siinä oli myös lupaehto, joka toisaalta sallii jätevesien siirtämisen Itämereen sellaisen toimijan kautta, jolta soveltuva jätevesien puhdistustekniikka puuttuu.” selittää Puhtaan meren puolesta ry:n puheenjohtaja Marja Tomberg.

BASF:n jätevesien sulfaattipitoisuus ilman puhdistusta on yli 30 000 mg/l, joka on akuutisti myrkyllistä murtoveden kaloille ja pohjaeläimille. Tämä on noin 100 kertaa korkeampi kuin Porin edustalla sijaitsevan purkupaikan luontainen sulfaattipitoisuus.

Puhtaan meren puolesta ry muistuttaa, että vihreän siirtymän tavoitteita on myös kiertotalouden edistäminen. Ei ole hyväksyttävää, että Suomessa Itämeri voisi olla akkumateriaalitehtaiden kaatopaikka, kun tekniikka ja ratkaisut jätteiden käsittelyyn on olemassa. Saimme tästä huolestuttavan ennakkopäätöksen kun Etelä-Suomen Aluehallintavirasto myönsi 12.2.2024 pääosin kiinalaisomisteiselle CNGR Finland Oy:lle luvan, joka sallisi sijoittaa yli 99,5% tuotannon jätteistä puhdistamatta Itämereen. PMP valmistelee Vaasan hallinto-oikeuteen luvasta valitusta yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistyksen kanssa.

Odotamme toiveikkaasti Basfin lupaaman sulfaatin kiteytyslaitoksen valmistumista ja myös akkumateriaalin tuotannon käynnistymistä.

Kommentti tiedotteeseen:

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on pitkän kansalaisvaikuttamisen tulos, todiste sen toimimisesta ja ehdottoman positiivinen uutinen Itämerelle. Puhtaan meren puolesta on toiveikas, että myös muiden akkumateriaalitehtaiden ja teollisuuden jätteiden käsittelyyn otetaan vastaava linja jatkossa. Toivomme että BASF voi omalla kiteytyslaitoksellaan näyttää suuntaa muille alan toimijoille, kuten Haminan akkumateriaalitehdas CNGR Finland Oy:lle!

Seuraamme tilanteen kehittymistä – työ puhtaan meren puolesta jatkuu

16.02.2024.
Itämeri ei saa olla akkuteollisuuden kaatopaikka


Tiedote 16.02.2024
Puhtaan meren puolesta ry

CNGR Finland Oy Suomenlahden rannalla Haminassa sai ympäristöluvan 12.2.2024, jolla yritys saa sijoittaa yli 99,5%:a akkumateriaalitehtaan jätteistä Itämereen. Päätös on räikeä ennakkotapaus. Vihreän siirtymän ja akkuteollisuuden on oltava vastuullista ja Itämerelle esimerkillistä, ei haitallista.

“Olemme hyvin pettyneitä ympäristölupapäätökseen, joka mahdollistaa tuotannon jätteiden laskemisen käsittelemättä rannikkovesiin. Vihreää siirtymää toteutetaan säälimättä Itämeren kustannuksella ja sitä emme voi hyväksyä”: painottaa Puhtaan Meren Puolesta ry:n puheenjohtaja Marja Tomberg.

Sulfaattia saa lupapäätöksen perusteella sijoittaa Itämereen 290 000 kg joka päivä. Vihreän siirtymän hanke aiheuttaa toteutuessaan Suomen suurimman sulfaattipäästön vesistöön. Korkea sulfaattipitoisuus on akuutisti myrkyllinen kaloille ja pohjaeläimille. Haminanlahden suulle päätyy myös mm. nikkeliä ja typpeä. Jäteveden nikkelipitoisuus ylittää ympäristölaatunormin yli 20-kertaisesti. Sulfaattipitoisuus on 62 000 mg/l, kun murtoveden luonto on sopeutunut yli 200-kertaa pienempään sulfaattipitoisuuteen. Talvivaaran merkittävimmät ympäristöhaitat aiheutuivat juuri sulfaattipäästöistä, jotka pilasivat valuma-alueilla useamman järven.

CNGR Finland Oy:sta 40%:a omistaa Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö Suomen Malminjalostus Oy. Lopun 60%:a omistaa kiinalainen CNGR Advanced Material Co., Ltd, jonka toiminnan vastuullisuus on kerännyt maailmalla useaan otteeseen kritiikkiä.
Ympäristölupahakemuksesta jätettiin 489 muistutusta siitä, että tulee käyttää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa jätteiden käsittelyyn ja edistää kiertotaloutta. Sadoilla muistutuksilla ja tutkimustiedolla haitoista ei ollut vaikutusta AVI:n päätökseen. Luvan myöntäminen pyrkii käytännössä mitätöimään ne rannikkoalueiden vesiensuojelutoimet, joita Itämeren tilan edistämiseksi on vuosien saatossa tehty.

Parempi tekniikka on olemassa, miksi sitä ei velvoiteta käytettäväksi Haminassa?

Ruotsissa ja USA:ssa akkumateriaalitehtaat Northvolt ja Ascend Elements ovat valinneet vastuullisen toimintatavan. Ne tulevat kiteyttämään ja kierrättämään sulfaatin lannoitteen raaka-aineeksi. Ruotsissa lannoitevalmistaja Cinis Fertilizer hyödyntää akkumateriaalitehtaan jätteet raaka-aineena ja ensimmäinen kaliumsulfaattilannoitetta valmistava lannoitetehdas valmistuu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Suomen AVI edellytti aiemmin sulfaatin kiteytystä BASF Harjavallan akkumateriaalitehtaalta.

Ympäristöjärjestöt vaativat parempia toimia

Puhtaan Meren Puolesta ry tulee valittamaan päätöksestä yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistyksen kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhdistykset keräävät valituksen liitteeksi myös kansalaisadressin. Adressi on nähtävissä adressit.com sivustolla ja sen voi allekirjoittaa 17.3.2024 mennessä. Adressi on nimeltään Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka. 

Puhtaan Meren Puolesta (PMP) -yhdistys tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta. PMP on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö.

Löydät linkin adressiin täältä tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa

16.12.2023.

PMP:n vastine Suomen Malmijalostus Oy:n edustajien kirjoitukseen

 

Itämeren rannoille suunniteltu akkuteollisuus ja sen Itämereen ohjattavat päästöt ovat herättäneet viime viikkoina paljon keskustelua julkisuudessa. Suomen valtion omistuksessa oleva Suomen Malminjalostus on arvostellut kärkkäästi Puhtaan meren puolesta ry:n toimintaa julkisissa kirjoituksissaan. Yhteiskunnan ja hankkeiden edun mukaista olisi, että keskustelua käytäisiin vain faktoihin ja tutkimuksiin viitaten.

Puhtaan meren puolesta on kirjoittanut vastineen 12.12.2023. Helsingin Sanomissa ja 13.12.2023. Kymen sanomissa julkaistuun Suomen Malminjalostus Oy:n edustajien kirjoitukseen. PMP:n vastine on julkaistu Kymen Sanomissa 15.12.2023. Linkit julkaisuihin jutun lopussa.

“PMP on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka on perustettu Porissa 2018. Jäseniä sillä on ympäri Suomen, mm. Haminasta, Kotkasta ja Kokkolasta. PMP edustaa kansalaisten ääntä ja sen missiona on vesistöjen suojelu. PMP ei vastusta akkumateriaaliteollisuutta mutta haluaa, että uudet teollisuuden toimijat ottavat käyttöön tekniikkaa, jolla estetään päästöjä vesistöihin.

Haminaan ja Kokkolaan suunniteltujen pCAM-akkumateriaalitehtaiden sulfaattipäästö mataliin rannikkovesiin olisi yhteensä yli 225 000 tonnia vuodessa. Haminaan suunnitellun tehtaan omistaa CNGR Finland Oy, jonka omistuspohjan muodostaa kiinalainen CNGR Advanced Material Co. Ltd (60%) ja Suomen valtion omistama Suomen Malminjalostus Oy (40%).

Päästöjen rajoittamisella on merkitystä. Näiden akkumateriaalitehtaiden (pCAM) pistepäästöt olisivat poikkeuksellisen suuria päästöalueiden vesimuodostumille. Suomen vesistöjen sulfaattikuormitus kasvaisi yli 20% ja pistekuormitus yli 65% (Lähde: Ekholm ym. 2020). Sulfaatin pitoisuus akkumateriaalitehtaiden jätevedessä olisi yli 50 000 mg/l, mikä on tappavaa kaikille eliöille.

Sulfaattipitoisten jätevesien puhdistustekniikat ovat olemassa olevaa tekniikkaa niin metallimalmikaivoksilla kuin Ruotsin ja USA:n akkumateriaalitehtaissa, joissa sulfaatti tullaan kiteyttämään ja käyttämään kaliumsulfaattilannoitteen raaka-aineeksi. Kiinassa kiteytetty sulfaatti on raaka-aine pesuaineteollisuuteen. Vaikka akkumateriaaliteollisuudelle ei ole omaa EU:n BAT-määrittelyä, voidaan olemassa olevaa muun teollisuuden käyttämää parasta mahdollista teknologiaa käyttää tämänkin uuden teollisuuden jätevesien puhdistuksessa.

PMP:n webinaarissa 21.11.2023 ruotsalainen yritys Cinis Fertilizer kertoi, että he voisivat rakentaa Haminaan kaliumsulfaattilannoitetehtaan 12-15 kuukaudessa, jos sulfaatti kiteytetään. John Nurmisen säätiön seminaarissa 27.11.2023 Oulun yliopiston TkT Hanna Virpiranta arvioi, että kiteytys on paras olemassa oleva tekniikka akkumateriaalitehtaiden natriumsulfaatin käsittelyyn. Hän esitti myös jäähdytyskiteytyksen, joka kuluttaa energiaa 60-85%:a vähemmän.

PMP haluaa tuoda epäkohdat esille, jotta ympäristövaikutuksia tarkastellaan Vesipuitedirektiivin, Luonnonsuojelulain ja Vesienhoitosuunnitelmien perusteella huomioiden luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous. PMP haluaa korostaa, että ei vastusta akkuteollisuutta vaan pyrkii toimillaan edistämään koko Itämeren ja meriluonnon suojelua.

Puhtaan meren puolesta ry”

On poikkeuksellista jos jo toisaalla käytössä olevia ratkaisuja, sekä selkeästi toteutettavissa olevia ratkaisuja jätteiden käsittelyyn ei tulla huomioimaan lupaprosessin edetessä. Ns. nopeutettu vihreä siirtymä ei voi tarkoittaa sitä, että meille kaikille yhteinen Itämeri jätetään jätteiden kaatopaikaksi. CNGR Finland Oy:n ympäristövaikutusten arvio on poikinut jo ensimmäisellä kierroksellaan satoja kriittisiä lausuntoja niin yksityishenkilöiltä, kuin muiltakin ympäristöalan toimijoilta.

Seuraamme Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristölupaprosessin etenemistä toiveikkaana, koska se tulee osaltaan linjaamaan myös miten muut vastaavat hankkeet jätteensä tulevaisuudessa käsittelevät.

Työ puhtaan meren puolesta jatkuu!
#oleosaratkaisua #itämerionyhteinen #puhtaanmerenpuolesta

Linkit juttuihin:
Suomen Malminjalostus oy – Ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu akkualan toimintaan 
Suomen Malminjalostus oy (sama kuin yllä) – Ympäristöturvallisuus on akkuteollisuuden kehittämisen lähtökohta 
Puhtaan meren puolesta ry vastine (sama kuin postauksessa) – Puhtaan meren puolesta ry vastaa Suomen Malminjalostus oy:lle

01.11.2023. 
 Maailman vihrein akkumateriaalitehdas webinaari 21.11.2023 klo 18.

Puhtaan meren puolesta webinaari 21.11.2023 tallenne

Puhtaan Meren Puolesta ry järjestää webinaarin, jossa käsitellään akkumateriaalitehtaiden tuotannosta syntyvien jätteiden käsittelyä.  Jätteet ovat raaka-ainetta. Mitä ratkaisuja on olemassa, jotta tuotannon jätteitä ei tarvitse laskea Suomen rannikkovesiin ja akkumateriaalien tuotanto on aidosti vastuullista?

Haminaan ja Kokkolaan suunniteltavien akkumateriaalitehtaiden (pCAM) ympäristölupahakemukset ovat nähtävillä ja molemmissa ehdotetaan sulfaatin laskemista Itämereen lainkaan puhdistamatta sekä merkittäviä typpi- ja nikkelipäästöjä.

Tule kuuntelemaan mm. seuraavia asiantuntijoita:
Leif Ramm-Schmidt, DI, erikoisala teollisuuden vaativien jätevesien käsittely
Jakob Liedberg, toimitusjohtaja, Cinis Fertlizer (natriumsulfaatista lannoitetta valmistava yritys)
Teemu Helistekangas Industry Lead Chemical & Process Industry, Adven Oy

Tilaisuudessa kerrotaan myös päästöjen vaikutuksista Itämereen ja neuvotaan, kuinka voit jättää oman mielipiteesi ympäristölupahakemuksesta viranomaiselle

 

12.10.2023.
Puhtaan meren puolesta ry (PMP) on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen sekä AVIn BASF Battery Materials Finland Oy -päätöksestä yhdessä Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa (Ympäristöluvat Nro 213/2023 Dnro ESAVI/16065/2022) että Venator P&A Finland Oy -päätöksestä (Ympäristöluvat Nro 213/2023 Dnro ESAVI/46575/2022 24.8.2023).
 

Asiasta on laadittu lehdistötiedote 12.10.2023., joka avaa ja taustoittaa itse lausuntojen lisäksi niitä syitä, joiden vuoksi toimiin on ryhdytty. Tilanne on valitettava, mutta Itämeren kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että suunnitellun toiminnan laillisuus tarkastetaan.

Haluamme korostaa, että Puhtaan meren puolesta yhdistys ei vastusta teollisuutta. Luotamme myös siihen, että BASF ja muut akkumateriaalitoimijat kumppaneineen soveltavat parasta mahdollista tekniikkaa niin, että kokonaisvastuu ympäristöstä toteutuu ja tehtaat voivat aloittaa toimintansa.

Valitukset ja lehdistötiedotteen löydät alta olevasta linkistä. 

Jatkamme työtä Puhtaan meren puolesta.

01.07.2023.
Puhtaan meren puolesta ry:n järjestämä paneelikeskustelu pidettiin Porin SuomiAreenassa 28.06.2023.

Puhtaan meren puolesta oli luomassa keskustelua ja ehdottamassa ratkaisuja teollisuuden jätevesipäästöihin, sekä pohtimassa paljon esillä olevan vihreän siirtymän aitoa suuntaa ja kestävyyttä.


Sivustoa päivitetään! Seuraa meitä somessa

Osallistu, liity ja lahjoita

Voit liittyä jäseneksi, maksamalla 15 € jäsenmaksun (kattaa kuluvan vuoden 2024)  ja lähettämällä yhteystietosi ja sähköpostisi osoitteeseen

puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Jos haluat tukea yhdistystä, voit maksaa haluamasi summan tilille ja kirjoittaa viestikenttään tiedot, jotka mahdollisesti haluat julkaistavaksi. 

Tilitiedot: FI5557 0081 2047 5913
Viitenumero 56258

Ajankohtaista Facebookista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🌊 Itämerellä tapahtuu nyt poikkeuksellisen paljon asioita puhtaan ja vihreän siirtymän nimissä, jotka eivät oikeastaan ole kumpaakaan. Akkumateriaalitehtaat Kokkolassa, Haminassa ja Harjavallassa suunnittelevat merkittäviä ja käytännössä puhdistamattomia tuotannon jätevesipäästöjä laskettavaksi Itämereen. Tämä on johtanut outoon tilanteeseen, jossa ympäristöluvituksista ovat valittaneet PMP:n lisäksi monet ympäristöjärjestöt, yksityiset kansalaiset ja viranomaistahot.

Puhtaan meren puolesta ry keräsi alkuvuodesta 2024 ❌Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka -kansalaisadressiin lähes 70 000 nimeä, jotka vastustavat jätevesipäästöjen laskemista Itämereen. Adressi luovutettiin ministerille. Parempi teknologia jätevesien käsittelyyn on olemassa. Itämeren käyttäminen jätevesialtaana olisi surullinen paluu Talvivaaran tielle ja muinaiseen menneisyyteen, jossa Itämeren arvoa tai haavoittuvaisuutta ei ymmärretty. Nyt tiedämme paremmin. Elävä ja kukoistava Itämeri on valtava resurssi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, täysin uniikki lajikokonaisuus itsessään ja kotiranta, sekä virkistäytymispaikka monelle meistä. Itämeri on yhteinen eikä kenelläkään tulisi olla erityisoikeutta sen saastuttamiseen 🌊💙

🆘 Jos kuitenkin hyväksymme Itämeren tuhoamisen ja emme käännä suuntaa - katsomme pian sen kuollutta rantaa. Akkumateriaalitehtaiden poikkeuksellisen suuret sulfaatti ja typpipäästöt happamoittavat ja rehevöittävät huonosti voivaa Itämerta 😥 Monet tutkijat ovatkin yksimielisiä, että siihen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa.

Tule keskiviikkona 26.06.2024 klo 16 seuraamaan keskustelua, jossa etsimme yhdessä ratkaisuja. Keskusteluun meidät siivittää musiikillaan 🎷 Pori Jazz Allstars ja iki-ihana Heta Halonen. Saavu paikalle, muodosta oma mielipiteesi ja vaikuta siihen minkälaisen huomisen Itämeri mielestäsi ansaitsee 🌊

Tapahtuma live-striimataan ja sitä voi seurata ilmaiseksi täältä www.mtv.fi/video/7a190b7dfef71804906c (linkki ohjelmaan kommenteissa)

#puhtaanmerenpuolesta #SuomiAreena #itämerionyhteinen #vihreäsiirtymä #itämerieioleakkuteollisuudenkaatopaikka
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

13 tuntia sitten
🌊 Itämerellä tapahtuu nyt poikkeuksellisen paljon asioita puhtaan ja vihreän siirtymän nimissä, jotka eivät oikeastaan ole kumpaakaan. Akkumateriaalitehtaat Kokkolassa, Haminassa ja Harjavallassa suunnittelevat merkittäviä ja käytännössä puhdistamattomia tuotannon jätevesipäästöjä laskettavaksi Itämereen. Tämä on johtanut outoon tilanteeseen, jossa ympäristöluvituksista ovat valittaneet PMP:n lisäksi monet ympäristöjärjestöt, yksityiset kansalaiset ja viranomaistahot. 

Puhtaan meren puolesta ry keräsi alkuvuodesta 2024 ❌Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka -kansalaisadressiin lähes 70 000 nimeä, jotka vastustavat jätevesipäästöjen laskemista Itämereen. Adressi luovutettiin ministerille. Parempi teknologia jätevesien käsittelyyn on olemassa. Itämeren käyttäminen jätevesialtaana olisi surullinen paluu Talvivaaran tielle ja muinaiseen menneisyyteen, jossa Itämeren arvoa tai haavoittuvaisuutta ei ymmärretty. Nyt tiedämme paremmin. Elävä ja kukoistava Itämeri on valtava resurssi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, täysin uniikki lajikokonaisuus itsessään ja kotiranta, sekä virkistäytymispaikka monelle meistä. Itämeri on yhteinen eikä kenelläkään tulisi olla erityisoikeutta sen saastuttamiseen 🌊💙

🆘 Jos kuitenkin hyväksymme Itämeren tuhoamisen ja emme käännä suuntaa - katsomme pian sen kuollutta rantaa. Akkumateriaalitehtaiden poikkeuksellisen suuret sulfaatti ja typpipäästöt happamoittavat ja rehevöittävät huonosti voivaa Itämerta 😥 Monet tutkijat ovatkin yksimielisiä, että siihen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa. 

Tule keskiviikkona 26.06.2024 klo 16 seuraamaan keskustelua, jossa etsimme yhdessä ratkaisuja. Keskusteluun meidät siivittää musiikillaan 🎷 Pori Jazz Allstars ja iki-ihana Heta Halonen. Saavu paikalle, muodosta oma mielipiteesi ja vaikuta siihen minkälaisen huomisen Itämeri mielestäsi ansaitsee 🌊 

Tapahtuma live-striimataan ja sitä voi seurata ilmaiseksi täältä  https://www.mtv.fi/video/7a190b7dfef71804906c (linkki ohjelmaan kommenteissa)

#puhtaanmerenpuolesta #suomiareena #itämerionyhteinen #vihreäsiirtymä #itämerieioleakkuteollisuudenkaatopaikka

🌊 Puhtaan meren puolesta ry ja seitsemän rantakiinteistöjen omistajaa, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan luonto ry ja Ykspihlajan asukasyhdistys vaativat Umicore Finland oy:n ympäristöluvan kumoamista.

❗ Puhtaan meren puolesta ry:n nimissä jätetyn valituksen mukaan Umicoren hankkeiden yhteisvaikutus jätevesipäästöineen ja muine päästöineen olisi merkittävä. Valituksen mukaan Umicoren suunnitelmat johtaisivat siihen, että tuotannon määrä ylittäisi kaikkien muiden Suomessa vastaavaa tuotantoa suunnittelevien yritysten kapasiteetit. Umicoren laajennuksen jälkeen matalaan Perämereen johdettaisiin jopa n. 130 000 tonnin vuotuiset sulfaattipäästöt 😥

🧐 Ympäristölupa-asiasta on valittanut myös Umicore Finland oy. Se vaatii lupamääräyksen muuttamista siten, että uuden laitoksen purkuputken kautta mereen johdettavien jätevesien sulfaattipitoisuus voisi nousta. Uusi raja-arvo olisi 51 000 milligrammaa litrassa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sulfaatin puhdistamatonta johtamista Itämereen. Puhdistamattomien sulfaattien johtamista Itämereen tavoittelee myös akkumateriaalitehdas CNGR Haminassa ja BASF Harjavalta Porissa. Uusien tutkimusten mukaan jo pitoisuus 2000 mg/l on myrkyllinen kaloille murtovedessä.

❗ Elyn mukaan hankkeen suurimmat epävarmuustekijät liittyvät merkittävän sulfaattipäästön ympäristövaikutuksiin Kokkolan edustalla sekä erityisesti yhteisvaikutuksiin laitoksen omien ja muiden alueen laitosten vesipäästöjen kanssa. Kokkolaan on muodostunut Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä.

Rantakiinteistöjen omistajat kertovat havainneensa jo nyt meren rehevöitymistä, kalamäärien laskua sekä lintulajien ja -määrien vähentymistä: Nykyisin vesi on sameaa, ja meren pohjaan sekä kivien päälle on muodostunut alueille levää ja muuta veden rehevöitymisen ilmentymiä.

Puhtaan meren puolesta haluaa tähdentää, että ❌Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka ja kaikilta teollisilta toimijoilta on edellytettävä parhaan mahdollisen teknologian käyttöä.

Emme vastusta investointeja, mutta vihreää siirtymää ei voi toteuttaa Itämeren kustannuksella.

#itämerionyhteinen #puhtaanmerenpuolesta #vihreäsiirtymä
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

2 viikkoa sitten
🌊 Puhtaan meren puolesta ry ja seitsemän rantakiinteistöjen omistajaa, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan luonto ry ja Ykspihlajan asukasyhdistys vaativat Umicore Finland oy:n ympäristöluvan kumoamista.

❗ Puhtaan meren puolesta ry:n nimissä jätetyn valituksen mukaan Umicoren hankkeiden yhteisvaikutus jätevesipäästöineen ja muine päästöineen olisi merkittävä. Valituksen mukaan Umicoren suunnitelmat johtaisivat siihen, että tuotannon määrä ylittäisi kaikkien muiden Suomessa vastaavaa tuotantoa suunnittelevien yritysten kapasiteetit. Umicoren laajennuksen jälkeen matalaan Perämereen johdettaisiin jopa n. 130 000 tonnin vuotuiset sulfaattipäästöt 😥

🧐 Ympäristölupa-asiasta on valittanut myös Umicore Finland oy. Se vaatii lupamääräyksen muuttamista siten, että uuden laitoksen purkuputken kautta mereen johdettavien jätevesien sulfaattipitoisuus voisi nousta. Uusi raja-arvo olisi 51 000 milligrammaa litrassa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sulfaatin puhdistamatonta johtamista Itämereen. Puhdistamattomien sulfaattien johtamista Itämereen tavoittelee myös akkumateriaalitehdas CNGR Haminassa ja BASF Harjavalta Porissa. Uusien tutkimusten mukaan jo pitoisuus 2000 mg/l on myrkyllinen kaloille murtovedessä.

❗ Elyn mukaan hankkeen suurimmat epävarmuustekijät liittyvät merkittävän sulfaattipäästön ympäristövaikutuksiin Kokkolan edustalla sekä erityisesti yhteisvaikutuksiin laitoksen omien ja muiden alueen laitosten vesipäästöjen kanssa. Kokkolaan on muodostunut Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. 

Rantakiinteistöjen omistajat kertovat havainneensa jo nyt meren rehevöitymistä, kalamäärien laskua sekä lintulajien ja -määrien vähentymistä: Nykyisin vesi on sameaa, ja meren pohjaan sekä kivien päälle on muodostunut alueille levää ja muuta veden rehevöitymisen ilmentymiä. 

Puhtaan meren puolesta haluaa tähdentää, että ❌Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka ja kaikilta teollisilta toimijoilta on edellytettävä parhaan mahdollisen teknologian käyttöä. 

Emme vastusta investointeja, mutta vihreää siirtymää ei voi toteuttaa Itämeren kustannuksella.

 #itämerionyhteinen #puhtaanmerenpuolesta #vihreäsiirtymäImage attachmentImage attachment

1 CommentKommentoi Facebookissa

🌊 Jatkamme keskustelua Porin SuomiAreenassa 26.06.2024. Mitä vihreässä siirtymässä tapahtuu ja miten voisimme toimia paremmin? Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka: www.suomiareena.fi/pori/ohjelma/8306D4BF-3570-451C-9322-6C74F2A14A62/

... Näytä enemmänNäytä vähemmän

4 viikkoa sitten

1 CommentKommentoi Facebookissa

🧐 Tehdäänkö Suomen vihreää siirtymää Itämeren kustannuksella? Näin on käymässä, kun akkumateriaalitehtaat hakevat lupia valtaville sulfaattipäästöille Suomen rannikkovesiin... ❗ Yli 67 000 henkilöä allekirjoitti keväällä Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka -adressin, jossa vaaditaan parempien tekniikoiden käyttöönottoa, sulfaatin kierrättämistä, puhtaampaa kiertotaloutta. Jatkamme keskustelua Porin SuomiAreenassa 26.06.2024. Mitä vihreässä siirtymässä tapahtuu ja miten voisimme toimia paremmin? Liity mukaan Kauppatorin MTV-lavalle, kun istutamme asiantuntijat, luonnonsuojelijat ja akkuteollisuuden edustajat vierekkäisille penkeille pohtimaan Itämeremme tulevaisuutta... 🌊💙 Tapahtumassa huippujazzia ja tiukka paneelikeskustelu suoraan vihreän siirtymän ytimestä. Satoi tai paistoi, tämä keskustelu käy taatusti kuumana! 🥵 www.suomiareena.fi/pori/ohjelma/8306D4BF-3570-451C-9322-6C74F2A14A62/ #suomiareena #puhtaanmerenpuolesta #itämerionyhteinen #vihreäsiirtymä #itämerieioleakkuteollisuudenkaatopaikka