Puhtaan Meren Puolesta

Taustaa

Yhdistyksen tausta

Keväällä 2018 Meri-Porin asukkaat yhdistivät voimansa ja syntyi kansalaisliike puolustamaan lähimerta esiin tulleilta teollisuuspäästöjen saatuttamisuhilta. Liike rekisteröityi yhdistysmuotoon 2.8.2018, jolloin siitä tuli kykenevä ajamaan
asioitaan oikeudellisesti. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton
vapaa kansalaisjärjestö.

Sivusto päivityksen alla!

Saastuttamisuhka

Suurin saastuttajauhka on edelleen Fortum Waste Solutions Oy, joka on rakentanut Porin Mäntyluotoon kaikkien maamme jätteenpolttolaitosten tuhkajäämien ”pesemiseksi” tehdaslaitoksen. Laitoksen jo valmistuttua Fortum on anonut ympäristölupaa myrkyllisten jätesuolojen laskemiseksi putkea pitkin mereen, rannan läheisyyteen. Jätepesuveden määrä on 155 000 m3 vuodessa eli 34 tonnia päivässä. Se vastaa kolmea rekkakuormaa/pv. Kiintoaineena suolavuori on vähintään 12400 m3/ vuosi eli noin 35 M korkuinen keko. Sen haitalliset ympäristövaikutukset ovat suuret.

Muistutus AVI:lle

Puhtaan meren puolesta ry (PMP) esitti asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) laajasti perustellun muistutuksen, josta huolimatta Fortumille myönnettiin lupa laskea putkea pitkin vain 5-7 metrin syvyiseen mereen 1,5 km etäisyydelle lähimmistä uimarannoista ja asutuksesta päästöt, joita ei vaarallisuuden vuoksi saa kaatopaikkadirektiivin mukaan viedä kaatopaikalle.

Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen

PMP on tehnyt 3.5.2019 valituksen Fortumin ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut toiminnan välitöntä keskeyttämistä, kunnes PMP:n ja alunperin myös Porin ympäristölautakunnan vaatima suljettu, päästötön puhdistusjärjestelmä on käytössä.

PMP vaatii päästötöntä puhdistusjärjestelmää

Fortum on ilmoittanut kehittelevänsä ja kokeilevansa suljettua järjestelmää ja ilmoittanut kehittelyjakson vaativan 3-5 vuotta, jona aikana jätteet laskettaisiin mereen.

Kyseisenlaisia päästöttömiä menetelmiä on ollut vuosia käytössä vastaavissa laitoksissa ympäri maailmaa ja niitä ovat toimittaneet myös useat suomalaiset kansainväliset teollisuuslaitokset. Nopeimmillaan suljettu järjestelmä voidaan toteuttaa Fortumin Mäntyluodon esikäsittelyprosessin jatkoksi puolessa vuodessa 7-10 M€ investoinnilla, joka on varsin vaatimaton panos laitoksen ja emoyhtiön resursseilla.

Alkaako saastutus syksyllä 2019 ?

AVI:n luvan mukaan se on mahdollista. Vaasan hallinto-oikeudelta (VHO) odotetaan päätöstä kesän 2019 aikana. PMP on vaatinut VHO: lta toiminnan välitöntä keskeytystä, kunnes päästötön puhdistusmenetelmiä on käytössä.

Liity jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, maksamalla 15 € jäsenmaksun (kattaa kuluvan vuoden) ja lähettämällä syntymäaikasi, yhteystietosi ja sähköpostisi osoitteeseen puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Jos haluat tukea yhdistystä, voit maksaa haluamasi summan tilille ja kirjoittaa viestikenttään tiedot, jotka haluat julkaistavan.

Tilitiedot: FI5557 0081 2047 5913
Viitenumero 56258