Puhtaan Meren Puolesta

Päämäärä

Me olemme Puhtaan meren puolesta -yhdistys (PMP)

Sivusto päivityksen alla!

Olemme kesäkuussa 2018 perustettu, poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka missio on meren suojelu. Ensimmäisenä tärkeänä tehtävänä PMP:llä on Fortumin tuhkanpesulaitoksen jätteenpoistoputken käyttöönoton vastustaminen ja suljetun kiertojörjestelmän vaatiminen. PMP:n Facebook-sivulle on liittynyt jo noin 4000 jäsentä. Adressin on allekirjoittaneita jo 1844

Porin vesistöalueella on vireillä lukuisia teollisuushankkeita, joista julkisuuteen saatettujen päästöhakemusten perusteella on odotettavissa ympäristöongelmia. Fortumin laitos on teknisesti valmis sellaiseen tuotantoprosessiin, jota yhtiö pitää omalta kannaltaan edullisimpana.

Kesällä 2018 perustettu kansalaisliike PMP on esittänyt Porin ympäristölautakunnan vaatimusten mukaisesti käyttöön otettavaksi sellaista tuotantojärjestelmää, josta mereen ei tule päästöjä ollenkaan. Tällainen suljettu järjestelmä ei ole kuulunut Fortumin suunnitelmiin. Fortum haluaa aloittaa pienimuotoisen teollisen toiminnan lokakuussa 2018 puolen vuoden testausjaksolla. Sen jälkeen myrkkypäästöt johdettaisi alkuperäisen suunnitelman mukaan putkea pitkin täysimääräisesti 1,5 kilometrin päähän lähimmästä rannasta 5-7 metrin syvyiseen mereen.

Julkisuuteen saatetut Fortumin suunnitelmat antavat olettaa, että pienimuotoiset suuntaa antavat testaukset ja järjestelyt on tehty vain edesauttamaan sitä, että lopulta jätteet saadaan laskea mereen.

Toimenpiteiden taktisesta luonteesta saa kuvan, kun tarkastelee Fortumin viime kuukausien aikana julkistamia suunnitelmien muutoksia viimeisen puolen aikana. He ovat muuttaneet suunnitelmia kanslaispainostuksen vuoksi, ja siitä voi päätellä, että nyt tiedossa olevat suunnitelmat eivät olisi lopullisia. Kielteisten yllätysten varalta PMP vaatii lupakirjauksiin selviä vakuuksia siitä, että vaihtuvissakaan suunnitelmissa päästöttömyyden vaatimuksesta ei luvan antaja tingi.

Varautuminen kielteisiin yllätyksiin on estettävä perusteellisesti harkitulla lupamenettelyllä.

Liity jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, maksamalla 15 € jäsenmaksun (kattaa kuluvan vuoden) ja lähettämällä syntymäaikasi, yhteystietosi ja sähköpostisi osoitteeseen puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Jos haluat tukea yhdistystä, voit maksaa haluamasi summan tilille ja kirjoittaa viestikenttään tiedot, jotka haluat julkaistavan.

Tilitiedot: FI5557 0081 2047 5913
Viitenumero 56258