Puhtaan Meren Puolesta

Suomen jätetuhkan myrkyt Itämereen!

Suomen jätetuhkan myrkyt Itämereen!
– silmättömät silakat ja kuolleet merenpohjat takaisin?

Fortum rakensi ongelmajätetuhkan puhdistuslaitoksen Poriin ja laitosta ollaan käynnistämässä kesällä. Yhtiön mukaan tuhkanjalostuslaitos on ratkaisu koko Suomen jätteenpolton tuhkien käsittelyyn.

Ongelmana on, että myrkylliset jätevedet ohjataan putkessa merelle vain 1.5 km rannasta Selkämeren kansallispuiston rajalle ja 4 km Yyterin hiekkarannoista.

PMP-yhdistys on tehnyt 3.5.2019 valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen AVI:n ympäristöluvasta Fortumin hakemukseen.

Suolaa vai myrkkyjä?

Fortum puhuu harhauttaen vain ”suolasta”. Puhekielessä ja mielissä suola on vain mauste, jota merivedessä on luonnostaan. Suolot ovat kemiallisia yhdisteitä, joita on kymmeniä erilaisia: kloridit, sulfaatit, nitraatit, karbonaatit, silikaatit, suolahappo, bromidit jne.  Myrkyllisyyteen luonnossa vaikuttaa yhdisteen lisäksi suolapitoisuus. Ruokasuolakin voi tappaa.

Fortum aikoo laskea eri klorideja / suoloja Porin merialueelle 34 t/vrk ja 12.400 t/v. Se on kolme kuorma-autokuormaa joka päivä. Kloridiyhdisteitä on erilaisia: syövyttäviä, myrkyllisiä, korroosiota aiheuttavia. Kloridin lisäksi Fortumin jätevesi sisältää mm. sulfaattia, fluoridia, bromidia, fosfaattia sekä mm. raskasmetalleja. Laitoksen jätevesissä on äärimmäisen haitallisia öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, syanideja ja VOC-yhdisteitä.

Ratkaisu on suljettu jäteveden kierto – siitä ei synny päästöjä luontoon.

”Tekniikka ei ole ongelma, sitä kyllä löytyy”, käytössä mm. Japanissa ja Sveitsissä, sanoo VTT. Fortum ei halua testattua teknologiaa kustannussyistä. Siis 5.2 mrd liikevaihdon yhtiö ei ole valmis 10 milj. euron investointiin!

Ei enää silmättömiä silakoita – ei kuollutta merenpohjaa!

Itämeri on jo nyt maailman saastunein meri. Porin merialue koki 1970-80-luvuilla Suomen suurimmat ympäristövahingot: merenpohja muuttui elottomaksi, silakoilta syöpyi silmät, meri autioitui. Toipuminen vahingoista on vaatinut vuosikymmeniä.

PMP – Puhtaan meren puolesta ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Itämeren suojelu. Erityisesti nyt tavoitteena on estää Fortumin tuhkanpesulaitoksen myrkyllisten jätevesien päästäminen mereen. Vaadimme ympäristöministeriön määräysten mukaista parhaan teknologian käyttöä (Best available techniques, BAT) ja päästötöntä, suljettua jätevesien kiertojärjestelmää ennen Fortumin tuhkanjalostuslaitoksen käyttöönottoa. Meillä on vain yksi meri – yhteinen Itämeri!

Marja Tomberg, varapj., Puhtaan meren puolesta ry

Kuvateksti: Fortumin tuhkanpesulaitoksen jäteveden minimisuolamäärä havainnollistettuna.

Jaa kirjoitus: