Lehdistötiedote 20.11.2020

Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös 20.11.2020 BASFin Harjavallan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta

Puhtaan meren puolesta ry (PMP), Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ja Vesiluonnon puolesta ry tekivät syyskuussa yhdessä valituksen Harjavaltaan rakennettavan BASFin akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta. Tänään Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi välipäätöksen, jossa kielletään Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.8.2020 antaman päätöksen numero 291/2020 täytäntöönpanon. Välipäätöksen mukaan, mahdollisesti jo aloitettu toiminta on heti keskeytettävä. Vaasan hallinto-oikeus varaa tällä päätöksellä mahdollisuuden lisätutkimuksiin ennen ratkaisua valituksesta.

PMP ja kumppanijärjestöt haluavat korostaa, että BASF on tärkeä uusi toimija Satakunnassa, joka on huomioinut toiminnan suunnittelussa useita ympäristöä koskevia asioita, joista hyvänä esimerkkinä ovat tehtaan ilmastonsuojelua koskevat ratkaisut. Tehdas tulee varmasti tuomaan työpaikkoja ja vaurautta alueelle, mutta sen ei pidä tapahtua vesistöjen saastuttamisen kustannuksella, koska jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja puhdistamiseksi löytyy useita eri menetelmiä.  Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös on selkeä signaali vesistöystävällisemmän tulevaisuuden puolesta – Basfin tuotannon sulfaattipäästöt on pidettävä kurissa saatavilla olevan parhaan tekniikan avulla. 

PMPn 2019 tekemä valitus Fortumin tuhkanjalostuslaitoksen jätevesipäästöistä on myös edelleen käsittelyssä VHO:ssa. Vielä viime viikolla PMP jätti Vaasan hallinto-oikeudelle tekemänsä lisäselvityksen mahdollisesta suljetusta järjestelmästä, jolla voidaan eliminoida mereen nyt johdettavat jätevesipäästöt.

Jäsenkirje 2020

Hei Puhtaan meren puolesta ry:n jäsen!

Tämä on jäsenille tarkoitettu jäsentiedote, joka sisältää tiedotettavaa mm.

 • hallituksen kokoonpanosta
 • menneestä ja tulevasta toiminnasta
 • jäsentoiminnasta
 • kutsun kevätkokoukseen 22.5. klo 18 (pidetään verkossa)

Hallitus ja päätehtävämme

Kesäkuussa kansalaisliikkeenä alkunsa saanut Puhtaan meren puolesta ry (PMP) on toiminut syksystä 2018 alkaen yhdistyksenä. Yhdistykselle valittiin hallitus, jonka jäsenistöä päivitetään vuosittain. Hallitukseen voidaan valita 4, 6 tai 8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi. Helmikuussa kaikkien suureksi suruksi puheenjohtajamme Jyrki Kangas menehtyi. Varapuheenjohtajana toimiva Marja Tomberg hoitaa nyt puheenjohtajan tehtävät kuluvan vuoden syyskokoukseen asti, jolloin valitaan seuraava puheenjohtaja. Kaikki hallituksen varsinaiset ja heidän yhteystietonsa näet tästä:

Hallituksen varsinaisten jäsenten yhteystiedot:

Marja Tomberg, vs. puheenjohtaja
tombergmarja@gmail.com
0405585022

Jyrki Laine, hallituksen jäsen
jyrki.laine@yyterinsinappi.fi
0405402001

Susanne Ekroth, jäsenrekisterin hoito
susanne.ekroth@dnainternet.net
0405831418

Mari Granström, hallituksen jäsen
marijgranstrom@gmail.com
0400932032

Tiina Wishart, hallituksen jäsen
tiina.wishart@gmail.com
0414345407

Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen
seppo.u.makinen@gmail.com
0449819755

Yleisvarajäseninä toimivat Ritva Granström jaTapio Hacklin.

Hallitus on tehnyt asiantuntijoiden avustuksella heti yhdistyksen perustamisesta lähtien valtavasti töitä Fortumin tuhkanpesulaitoksen suljetun kierronvaatimukseksi. Asia on nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. PMP on vaatimuksensa lisäksi lähettänyt Vaasaan jo kaksi lisävastaselvitystä Fortumin esittämiin vastaselvityksiin. Nyt odottelemme Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Suuri ja kaunis kiitos oikeuden käsittelyyn tarvittavien asiakirjojen tekemisestä kuuluu asiantuntijoillemme ja niiden koonnista ja toimituksesta oikeuteen varatuomari Jouni Lehtimäelle. Kaikki ovat tehneet pyyteetöntä työtä PMP:n mission puolesta. Ikävä kyllä koko tämän käsittelyn aikana Fortum on kuitenkin avi:n antamalla luvalla käynnistänyt toimintansa, ja myrkyllistä jätevettä pumpataan tälläkin hetkellä Herrainpäivien edustalle mereen.

Fortum-casen lisäksi olemme ottaneet kantaa BASFin Harjavallan akkumateriaalitehtaan ympäristölupahakemukseen. BASF ilmoittaa ympäristövaikutusarviossaan päästöikseen 36 000 tonnia sulfaatteja, 10 tonnia alumiinia sekä ammoniakkia ja useita metalleja (esim. nikkeli ja koboltti).

PMP on antanut kantansa myös BioEnergon suunnitellulle puuraaka-aineen konversiolle.BioEnergon tiedotustilaisuus osoitti, että yhtiö ei ollut vielä miettinytpäästöjen määrää, vaikutusta tai ympäristövastuullista toimintaa.

PMP haluaa olla mukana edistämässä yhtiöiden vastuullisuutta nimenomaan vesistöpäästöissä. Ilmastonsuojelun hypetyksessä merien ja jokien suojelu unohtuu, PMP:n tehtävä on muistuttaa siitä ja tarjota ratkaisuja, joita on olemassa. PMP:n missio onkin suora keskusteluyhteys yhtiön toiminnasta vastaaviin,ja vastuullisiin ympäristöratkaisuihin vaikuttaminen niin yhtiöiden kuin valtiovallankin suuntaan.

Tulevaisuuden toiminnasta

Koronapandemia on sekoittanut myös PMP toiminnan. Yhdistyspyrkii järjestämään Jyrki Kankaan muistojamit kesällä, jos koronavirustilanne sen sallii. Muita mahdollisia missioomme liittyviä tapahtumia suunnitellaan myös tai pyritään osallistumaan tapahtumiin, joissa saamme asiaamme esille. Suomi Areena siirtyi vuoteen 2021. Siellä olemme mukana vähintään omalla tunnin keskustelusessiolla!

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen seuraava steppi on Korkein oikeus, olipa hallinto-oikeuden päätös meidän puolellamme tai ei. Edelleen suunnitelmissa on Suomen lainsäädäntöön vaikuttaminen niin, että yritysten vesistöpäästöt saadaan edes eurooppalaiselle tasolle.

PMPn hallitus jatkaa tärkeää verkostoitumistyötään. Haluamme, että koko Suomi tietää, mikä yhdistyksemme on ja mikä on sen missio + yhdistyksemme toiminta laajenee ja saa uusia aktiivisia ihmisiä mukaan. Yksi tärkeä asia onkin kerätä PMP:lle jäsenistöä ja edelleen resursseja valitusprosesseihin, vaikuttamistyöhön, verkostoitumiseen ja tärkeän asian edistämiseen.

PMP:n hallitus toivoo myös Sinua mukaan toimimaan! Voit valita itsellesi sopivan tavan vaikuttaa:

 • Tule mukaan hallitukseen (syyskokous) ja tarjoa apuasi, kun tapahtuu, tai vinkkaa ideoita!
 • Oletko asiantuntija, jonka apua voisimme tarvita? Tunnetko asiantuntijoita? Aktivoidu itse tai vinkkaa tuntemallesi asiantuntijalle toiminnastamme.
 • Tärkein asia, jota voit yhdistyksen jäsenenä tehdä, on tiedottaa toiminnastamme omille verkostoillesi, kertoa Puhtaan meren puolesta –missiosta ja esittää vaatimuksiamme puhtaan meren puolesta niin kansanedustajille, oman alueesi vaikuttajille kuin ystäväpiirillesikin.
 • Voit vinkata yhdistyksemme nettisivuista https://puhtaanmerenpuolesta.fi/ ja Face-sivusta https://www.facebook.com/puhtaanmerenpuolesta
 • Voit kannustaa ihmisiä liittymään jäseneksi:
  • Jäsenmaksu 10 €
  • tili: FI5557008120475913
  • viite: 56258
 • Muista lähettää jäsentietosi (nimi, syntymäaika, osoite ja sähköpostiosoite) puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Toimitaan yhdessä puhtaan meren puolesta!

Porissa 19.4. 2020
Puhtaan meren puolesta ry:n hallitus

Kevätkokous 2020

Tervetuloa Puhtaan meren puolesta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Aika: perjantai 22.5. klo 18
Paikka: Microsoft Teams

Korona-pandemian takia kokous pidetään poikkeuksellisesti verkossa. Microsoftin Teamsissa. Sinun täytyy ladata koneellesi tai puhelimeen Team-sovellus ja kirjautua käyttäjäksi, että pääset mukaan. Kirjautuminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen.

Kokouksen aiheet:

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastusyhteisön taitilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Liitteenä (alla) kokouksen esityslista. Tervetuloa mukaan!

Terveisin Marja Tomberg / vs. puheenjohtaja ja Puhtaan meren puolesta ry: n hallitus


Puhtaan meren puolesta ry

ESITYSLISTAKEVÄTKOKOUS

Aika: 22.5. klo 18
Paikka: Microsoft Teams

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jatarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastusyhteisön taitilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Kevätkokous 19.5.

Puhtaan meren puolesta RY:n kevätkokous sunnuntaina 19.5. klo 15 Reposaari-talossa.

 • Käsitellään sääntömääräiset asiat.
 • Tilannekatsaus:
  • Mitä kuuluu Fortum-asialle.
  • Kevään ja kesän tapahtumia.