Lehdistötiedote 20.11.2020

Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös 20.11.2020 BASFin Harjavallan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta

Puhtaan meren puolesta ry (PMP), Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ja Vesiluonnon puolesta ry tekivät syyskuussa yhdessä valituksen Harjavaltaan rakennettavan BASFin akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta. Tänään Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi välipäätöksen, jossa kielletään Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.8.2020 antaman päätöksen numero 291/2020 täytäntöönpanon. Välipäätöksen mukaan, mahdollisesti jo aloitettu toiminta on heti keskeytettävä. Vaasan hallinto-oikeus varaa tällä päätöksellä mahdollisuuden lisätutkimuksiin ennen ratkaisua valituksesta.

PMP ja kumppanijärjestöt haluavat korostaa, että BASF on tärkeä uusi toimija Satakunnassa, joka on huomioinut toiminnan suunnittelussa useita ympäristöä koskevia asioita, joista hyvänä esimerkkinä ovat tehtaan ilmastonsuojelua koskevat ratkaisut. Tehdas tulee varmasti tuomaan työpaikkoja ja vaurautta alueelle, mutta sen ei pidä tapahtua vesistöjen saastuttamisen kustannuksella, koska jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja puhdistamiseksi löytyy useita eri menetelmiä.  Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös on selkeä signaali vesistöystävällisemmän tulevaisuuden puolesta – Basfin tuotannon sulfaattipäästöt on pidettävä kurissa saatavilla olevan parhaan tekniikan avulla. 

PMPn 2019 tekemä valitus Fortumin tuhkanjalostuslaitoksen jätevesipäästöistä on myös edelleen käsittelyssä VHO:ssa. Vielä viime viikolla PMP jätti Vaasan hallinto-oikeudelle tekemänsä lisäselvityksen mahdollisesta suljetusta järjestelmästä, jolla voidaan eliminoida mereen nyt johdettavat jätevesipäästöt.

Kevätkokous 2020

Tervetuloa Puhtaan meren puolesta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Aika: perjantai 22.5. klo 18
Paikka: Microsoft Teams

Korona-pandemian takia kokous pidetään poikkeuksellisesti verkossa. Microsoftin Teamsissa. Sinun täytyy ladata koneellesi tai puhelimeen Team-sovellus ja kirjautua käyttäjäksi, että pääset mukaan. Kirjautuminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen.

Kokouksen aiheet:

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastusyhteisön taitilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Liitteenä (alla) kokouksen esityslista. Tervetuloa mukaan!

Terveisin Marja Tomberg / vs. puheenjohtaja ja Puhtaan meren puolesta ry: n hallitus


Puhtaan meren puolesta ry

ESITYSLISTAKEVÄTKOKOUS

Aika: 22.5. klo 18
Paikka: Microsoft Teams

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jatarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastusyhteisön taitilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Kevätkokous 19.5.

Puhtaan meren puolesta RY:n kevätkokous sunnuntaina 19.5. klo 15 Reposaari-talossa.

 • Käsitellään sääntömääräiset asiat.
 • Tilannekatsaus:
  • Mitä kuuluu Fortum-asialle.
  • Kevään ja kesän tapahtumia.

 

Suomen jätetuhkan myrkyt Itämereen!

Suomen jätetuhkan myrkyt Itämereen!
– silmättömät silakat ja kuolleet merenpohjat takaisin?

Fortum rakensi ongelmajätetuhkan puhdistuslaitoksen Poriin ja laitosta ollaan käynnistämässä kesällä. Yhtiön mukaan tuhkanjalostuslaitos on ratkaisu koko Suomen jätteenpolton tuhkien käsittelyyn.

Ongelmana on, että myrkylliset jätevedet ohjataan putkessa merelle vain 1.5 km rannasta Selkämeren kansallispuiston rajalle ja 4 km Yyterin hiekkarannoista.

PMP-yhdistys on tehnyt 3.5.2019 valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen AVI:n ympäristöluvasta Fortumin hakemukseen.

Suolaa vai myrkkyjä?

Fortum puhuu harhauttaen vain ”suolasta”. Puhekielessä ja mielissä suola on vain mauste, jota merivedessä on luonnostaan. Suolot ovat kemiallisia yhdisteitä, joita on kymmeniä erilaisia: kloridit, sulfaatit, nitraatit, karbonaatit, silikaatit, suolahappo, bromidit jne.  Myrkyllisyyteen luonnossa vaikuttaa yhdisteen lisäksi suolapitoisuus. Ruokasuolakin voi tappaa.

Fortum aikoo laskea eri klorideja / suoloja Porin merialueelle 34 t/vrk ja 12.400 t/v. Se on kolme kuorma-autokuormaa joka päivä. Kloridiyhdisteitä on erilaisia: syövyttäviä, myrkyllisiä, korroosiota aiheuttavia. Kloridin lisäksi Fortumin jätevesi sisältää mm. sulfaattia, fluoridia, bromidia, fosfaattia sekä mm. raskasmetalleja. Laitoksen jätevesissä on äärimmäisen haitallisia öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, syanideja ja VOC-yhdisteitä.

Ratkaisu on suljettu jäteveden kierto – siitä ei synny päästöjä luontoon.

”Tekniikka ei ole ongelma, sitä kyllä löytyy”, käytössä mm. Japanissa ja Sveitsissä, sanoo VTT. Fortum ei halua testattua teknologiaa kustannussyistä. Siis 5.2 mrd liikevaihdon yhtiö ei ole valmis 10 milj. euron investointiin!

Ei enää silmättömiä silakoita – ei kuollutta merenpohjaa!

Itämeri on jo nyt maailman saastunein meri. Porin merialue koki 1970-80-luvuilla Suomen suurimmat ympäristövahingot: merenpohja muuttui elottomaksi, silakoilta syöpyi silmät, meri autioitui. Toipuminen vahingoista on vaatinut vuosikymmeniä.

PMP – Puhtaan meren puolesta ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Itämeren suojelu. Erityisesti nyt tavoitteena on estää Fortumin tuhkanpesulaitoksen myrkyllisten jätevesien päästäminen mereen. Vaadimme ympäristöministeriön määräysten mukaista parhaan teknologian käyttöä (Best available techniques, BAT) ja päästötöntä, suljettua jätevesien kiertojärjestelmää ennen Fortumin tuhkanjalostuslaitoksen käyttöönottoa. Meillä on vain yksi meri – yhteinen Itämeri!

Marja Tomberg, varapj., Puhtaan meren puolesta ry

Kuvateksti: Fortumin tuhkanpesulaitoksen jäteveden minimisuolamäärä havainnollistettuna.